Zarząd kolegium

Zarząd

SONY DSC

prof. dr hab. med. Józef Kładny

Prezes zarządu

spec­jal­ista chirurgii ogól­nej, onko­log­icznej i naczyniowej

prezes_jk

dr Jacek Kargul

Wiceprezes zarządu

spec­jal­ista chirurgii ogól­nej i onkologicznej

19.09.13_r._002

dr n. med. Grzegorz Wojciechowski

Członek zarządu

spec­jal­ista chirurgii ogólnej

Skład komisji rewizyjnej:

  1. Przewodniczący : dr n. med. Andrzej Borowiecki, specjalista chirurgii ogólnej.
  2. Członek : dr Marcin Kwietniak, specjalista chirurgii ogólnej.
  3. Członek : dr n. med. Tadeusz Wróblewski, specjalista chirurgii ogólnej.