Życzenia Świąteczne

Szczecin, Wielkanoc 2020rKoleżanki i Koledzy, członkowie i sympatycy KLCH,Wchodzimy w okres Świąt Wielkanocnych w jakże niesprzyjających okolicznościach szczególnie dla pracowników służby zdrowia. Czas pokaże , czy, kiedy już opadnie kurz…

Czytaj dalej

Onkologia przewodu pokarmowego

Dr hab. n. med. Anna Wiechowska - Kozłowska W imieniu Zarządu Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego serdecznie zapraszamy Kolegów Chirurgów na interdyscyplinarne zebranie, pt. "Onkologia przewodu pokarmowego",  które odbędzie się …

Czytaj dalej

Zapaść w chirurgii.

Nowo założone Porozumienie Chirurgów opublikowało swój manifest. Młodzi chirurdzy domagają się większego dostępu do stołów operacyjnych, podwyżek płac i większych możliwości szkoleniowych. Apelują też do innych lekarzy chirurgów i rezydentów…

Czytaj dalej

Spotkanie członków KLCH 9 sierpnia 2018r.

Szczecin 17 lipca 2018 roku Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Chirur­dzy wojew­ództwa zachodniopomorskiego, Członkowie KLCH W ostat­nim okre­sie Dyrekcja jed­nego ze szpi­tali w naszym regionie zwró­ciła się do Zarządu Kolegium Lekarzy Chirurgów z propozy­cją prowadzenia kole­jnego odd­zi­ału chirur­gicznego,…

Czytaj dalej
Close Menu