Diagnostyka inwazyjna gruczołu piersiowego

prof. Dawid Murawa Dro­gie Koleżanki, Drodzy Koledzy !    W ramach akty­wności związanych z orga­ni­za­cją Kon­fer­encji „Węzeł wartown­iczy – co wiemy w 2018 roku?” zapraszamy na kurs: Diag­nos­tyka inwazyjna gruc­zołu pier­siowego.Ter­min kursu:…

Czytaj dalej
Close Menu