Informacja KLCH o Twoich danych osobowych

Szanowni Państwo, Mając na względzie ochronę Państwa danych osobowych, które nam Państwo powierzyli, oraz fakt, iż w dniu 25 maja 2018 r. wchodzą w życie przepisy Roz­porządzenia Par­la­mentu Europe­jskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwiet­nia 2016 r.…

Czytaj dalej

Kurs USG zakończony!

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, W ramach akty­wności związanych z orga­ni­za­cją XXIV Zjazdu PTChO zakończył się kurs: USG piersi i warsz­taty prak­ty­czne – diag­nos­tyka inwazyjna gruc­zołu piersiowego. Uczest­nikom grat­u­lu­jemy uzyska­nia nowych umiejęt­ności zawodowych.

Czytaj dalej
Close Menu