Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne i negocjacje przedstawicieli KLCH ze Szpitalem w Świnoujściu zakończone

Szanowne Koleżanki i Koledzy, infor­mu­jemy, iż zespół negoc­ja­cyjny reprezen­towany przez Zarząd KLCH, powołany na potrzeby negoc­jacji w konkur­sie ofert na świad­cze­nie usług zdrowot­nych w zakre­sach: odd­ział chirurgii i poradni chirur­gicznej, zakończył…

Czytaj dalejKonkurs ofert na świadczenia zdrowotne i negocjacje przedstawicieli KLCH ze Szpitalem w Świnoujściu zakończone