Spotkanie członków i sympatyków KLCH

Szczecin 31.05.2016r. Szanowne Koleżanki i Koledzy, W dniu wczo­ra­jszym odbyło się kole­jne spotkanie członków i sym­pa­tyków naszego Stowarzyszenia. Pod­czas spotka­nia zostały omówione doświad­czenia z dzi­ałal­ności KLCH i płynące z nich wnioski , a…

Czytaj dalej
Close Menu