Zakończenie akcji LATO w Świnoujskim Szpitalu

Zakończyła się akcja „LATO” w Szpi­talu w Świnoujściu. Zgod­nie z Porozu­mie­niem zawartym pomiędzy Zarzą­dem KLCH i Zarzą­dem Szpitala w Świnou­jś­ciu , pod­czas miesięcy waka­cyjnych uru­chomiono dodatkowy harmonogram świad­czeń ambu­la­to­ryjnych w Poradni Chirur­gicznej…

Czytaj dalej
Close Menu