List Otwarty do Dyrektorów Szpitali

Szczecin 06.12.2013r. Szczecin 06.12.2013r. Dyrek­torzy Szpitali Wojew­ództwo zachodniopomorskie - list otwarty– Niniejsze pismo adresowane jest do Dyrek­torów Szpi­tali oraz Organów Założy­ciel­s­kich Szpi­tali Wojew­ództwa Zachodniopomorskiego Sto­warzysze­nie Kolegium Lekarzy Chirurgów sku­pia zde­cy­dowaną więk­szość chirurgów wojew­ództwa zachod­niopo­morskiego. Mamy dzięki temu…

Czytaj dalejList Otwarty do Dyrektorów Szpitali