Śmierć na dyżurze

W lipcu 2012 roku, w szpi­talu w Głubczy­cach zmarł na dyżurze 52 - letni anestezjolog. Był to jego piąty z kolei dyżur. Śmierć naszego kolegi odbiła się sze­rokim echem w medi­ach. Pytanie zadawane najczęś­ciej…

Czytaj dalej

Chirurgiczne leczenie otyłości w Polsce

Świa­towa Orga­ni­za­cja Zdrowia od dawna alar­muje, że ponad 70 pro­cent wszel­kich chorób związanych jest z nieod­powied­nim odży­wian­iem, a zwłaszcza z otyłoś­cią. Każdego dnia około 250 Polaków umiera na zawał. W ciągu najbliższej godziny od…

Czytaj dalej
Close Menu