Czy demografia zlikwiduje chirurgię ogólną? Powstało Kolegium Lekarzy Chirurgów.

W ostat­nim roku pojaw­iło się wiele opra­cowań doty­czą­cych demografii lekarzy różnych dyscy­plin w naszym kraju. Z danych wynika, że mimo posi­ada­nia 12 uczelni medy­cznych, których mury z dyplomem lekarza rokrocznie opuszcza ponad 3000 lekarzy,…

Czytaj dalejCzy demografia zlikwiduje chirurgię ogólną? Powstało Kolegium Lekarzy Chirurgów.

Śmierć na dyżurze

W lipcu 2012 roku, w szpi­talu w Głubczy­cach zmarł na dyżurze 52 - letni anestezjolog. Był to jego piąty z kolei dyżur. Śmierć naszego kolegi odbiła się sze­rokim echem w medi­ach. Pytanie zadawane najczęś­ciej…

Czytaj dalejŚmierć na dyżurze

Zachodniopomorskie: oddziałowa rewolucja w szpitalu w Połczynie Zdroju

Uch­wałą z 30 lipca 2013 r. radni powiatu w Świd­winie zaak­cep­towali Pro­gram Funkcjonalno-​Medyczny Szpi­tala Pol­skiego w Połczynie-​Zdroju (Zachod­niopo­morskie). Zlik­wid­owana zostanie część odd­zi­ałów, pow­staną inne. Przy­pom­ni­jmy, że pod koniec 2009 r. Rada Powiatu zaak­cep­towała wyniki prze­targu na…

Czytaj dalejZachodniopomorskie: oddziałowa rewolucja w szpitalu w Połczynie Zdroju