Kurs: USG piersi i warsztaty praktyczne diagnostyka inwazyjna gruczołu piersiowego

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, W ramach akty­wności związanych z orga­ni­za­cją XXIV Zjazdu PTChO zapraszamy na kurs: USG piersi i warsz­taty prak­ty­czne– diag­nos­tyka inwazyjna gruc­zołu piersiowego Ter­min kursu: 16– 17 maja (środa/​czwartek) 2018r Miejsce kursu: Samodzielny Pub­liczny Szpi­tal Klin­iczny nr 1 ul…

Czytaj dalejKurs: USG piersi i warsztaty praktyczne diagnostyka inwazyjna gruczołu piersiowego