Zakończenie akcji LATO w Świnoujskim Szpitalu

Zakończyła się akcja „LATO” w Szpi­talu w Świnoujściu. Zgod­nie z Porozu­mie­niem zawartym pomiędzy Zarzą­dem KLCH i Zarzą­dem Szpitala w Świnou­jś­ciu , pod­czas miesięcy waka­cyjnych uru­chomiono dodatkowy harmonogram świad­czeń ambu­la­to­ryjnych w Poradni Chirur­gicznej…

Czytaj dalejZakończenie akcji LATO w Świnoujskim Szpitalu

Chirurdzy KLCH wprowadzają nowoczesne metody leczenia raka piersi w Szpitalu w Świnoujściu

Świnou­jski szpi­tal to jedna z nielicznych w wojew­ództwie lecznica, w której pod­czas oper­acji raka piersi, sto­suje się spec­jalną gamma-​kamerę. Dzięki temu urządze­niu jest więk­sza szansa na to, że pac­jen­tki nie…

Czytaj dalejChirurdzy KLCH wprowadzają nowoczesne metody leczenia raka piersi w Szpitalu w Świnoujściu